Can Կափարիչներ

Քանի՞ տեսակի կափարիչներ/ծայրեր կարող ենք մատակարարել:

Beverage Can Ends RPT/SOT 202/200 B64/CDL/SOE
Սննդի և ըմպելիքների ալյումինե փայլաթիթեղի կափարիչ (POL)
Ամբողջ բացվածքով ալյումինե Հեշտ բաց ծայրեր
Սնունդ և ըմպելիք Թիթեղյա ներքևի ծայրեր
Easy Open Tin Can Lid Անագ կափարիչներ
Թթու վարունգների գլխարկներ Twist Off Lids Tinplate Թթու վարունգի բանկաների համար 30# 38# 43# 48# 53# 58# 63# 66# 70# 77# 82#

Կարո՞ղ եք պատվիրել տպագրական կափարիչներ:

Այո, մենք կարող ենք պատրաստել անհատական ​​տպագրական կափարիչներ, գունավոր ներդիրներ, դաջված ներդիր և այլն...

Կարո՞ղ եք մատակարարել և՛ պահածոները, և՛ կափարիչները:

Այո, մենք կարող ենք

Կարո՞ղ եք տրամադրել նմուշներ և կափարիչներ:

Այո, կափարիչների նմուշները և նկարչական ֆայլերը հասանելի են